Kết quả thi năng lực Nhật ngữ kỳ 7/2018

Chúc mừng các em học viên lớp sơ cấp đã đạt kết quả tốt trong kỳ thi năng lực Nhật ngữ 7/2018

Dù chỉ trong một thời gian ngắn nhưng bằng quyết tâm và nỗ lực, các em đã dành được thành tích xứng đáng.

Tiếng Nhật không khó và con đường đến Nhật cũng không khó

Nếu có BRACE ĐÀ NẴNG làm bạn đồng hành bên bạn.

Bài viết liên quan